O s c a r   v o c h
033 - 737 00 38
mail@oscarvoch.com

       Indien u een aankoop wilt doen, stuurt u een e-mail aan  mail@oscarvoch.com  met daarin vermeld de titel(s) van de verlangde foto(ís), alsmede uw gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer). Voor de verdere afhandeling neem ik contact met u op.  

       De vermelde afmetingen zijn die van het FEITELIJKE BEELD, dus zonder passepartout. 

       De fotoís ZIJN GESIGNEERD EN genummerd en worden naar keuze geleverd met of zonder lijst of passepartout.  
 

.      de Oplage is, afhankelijk van het  formaat, maximaal 7, 10 of 15 exemplaren. 

       Voor overige inlichtingen kunt u eveneens terecht op voornoemd e-mail adres.  

       Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 163/1992.